• تلفن: 22128545-021/ ساعت کاری:8-16:30
  • Mserc.center@gmail.com
  • تهران، اتوبان باکری جنوب خروجی بلوار فردوس خ بنفشه خ گلها
تولید لنت ترمز هواپیما

تولید لنت ترمز هواپیما

تولید لنت ترمز هواپیما

کامپوزیت سازی FSp نیکل با آلومینا

کامپوزیت سازی FSp نیکل با آلومینا

کامپوزیت سازی FSp نیکل با آلومینا

عملیات حرارتی اینکونل

عملیات حرارتی اینکونل

عملیات حرارتی اینکونل 718

آندایزینگ آلیاژ نایتینول

آندایزینگ آلیاژ نایتینول

آندایزینگ آلیاژ نایتینول

از بین بردن خاصیت مغناطیسی مگنت در دمای 900 درجه سلسیوس

از بین بردن خاصیت مغناطیسی مگنت در دمای 900 درجه سلسیوس

از بین بردن خاصیت مغناطیسی مگنت در دمای 900 درجه سلسیوس

زینتر ترکیبات آهن و نیکل

زینتر ترکیبات آهن و نیکل

زینتر ترکیبات آهن و نیکل در 1000 درجه در خلاء بالا