اجرای پروژه های صنعتی و تحقیقاتی

مرکز تحقیقات مهندسی و علم مواد با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین برخورداری از سابقه درخشان اعضاء در اجرای پروژه های صنعتی سطح کشور، آماده ارائه خدمات اجرای کامل پروژه های تحقیقاتی در مقیاس پایلوت، نیمه صنعتی و صنعتی می باشد...

خدمات آزمایشگاهی پروژه های دانشجویی

با توجه به وجود امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی مناسب در مرکز تحقیقات مهندسی و علم مواد، امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی در راستای پیشبرد پروژه های تحقیقاتی دانشجویی در تمامی مقاطع تحصیلی وجود دارد،..

مرکز تحقیقاتی مهندسی و علم مواد

این مرکز در راستای ارائه خدمات مهندسی و ساخت و سنتز قطعات با تکنولوژی بالای مهندسی و همچنین استفاده از ابزارهای پيشرفته سنجش مواد برای ارائه سرویس به پروژه های صنعتی و در وهله بعد پروژه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری...

خواندنی ها

طیف‌سنجی تبدیل فوریه FTIR

یک تکنیک اندازه گیری است که به وسیلهٔ آن، بر اساس اندازه‌گیری همدوسی منبع تابشی، طیف بدست می‌آید.

میكروسكوپ الكترونی (TEM Transmission Electron Microscope)

میكروسكوپ انتقال الكترونی (Transmission Electron Microscope)

اسپکتروسکوپی نیروی اتمی

اسپکتروسکوپی نیروی اتمی یک تکنیک اندازه‌گیری بر اساس روش اپتیکی است و گاهی اوقات قطبیت و قدرت برهم کنش بین تیپ و نمونه را کنترل می‌کند.

الکترون اوژه

اسپكتروسكوپی الكترون اوژه یك روش آنالیز استاندارد در فیزیك سطح و فصل مشترك‌‌هاست.

مطالب مهم

ارائه پروپوزال پیشنهادی طرح های تحقیقاتی دانشجوئی و صنعتی

با توجه به سابقه تحقیقاتی و علمی اعضای مرکز تحقیقات مهندسی و علم مواد و همچنین توان علمی، تجهیزاتی و آزمایشگاهی مرکز،..

ادامه مطلب

پروژه های انجام شده

در این صفحه تعدادی از طرح های تحقیقاتی انجام شده و تکمیل شده توسط مرکز تحقیقات مهندسی و علم مواد جهت اطلاع مراجعه کنندگان محترم اورده شده است...

ادامه مطلب